دسترسی سریع

تاریخچه کارخانه نگین سنگ کریمی

شرکت نگین سنگ کریمی

شرکت نگین سنگ کریمی واقع درشهرک صنعتی محمودآباد باقدمتی30ساله در زمینه تولید، فرآوری و صادرات سنگهای ساختمانی بایک تیم مدیریتی قوی دارای تجربه و مهارت آماده ارائه هرگونه اطلاعات درارتباط باسنگ های ساختمانی به شما مشتریان عزیز میباشد . درحال حاضر نسل سوم این تجارت فامیلی با بکارگیری تجربیات ارزشمند نسل قبلی درحال تولید و مدیریت شرکت نگین سنگ کریمی می باشند. باارزش ترین سرمایه این شرکت به روزبودن،تجربه و تخصص درزمینه تولید و صادرات سنگهای ساختمانی میباشد. تاسیس اولین کارخانه سنگبری توسط مدیران این شرکت درسال1348خیابان جی شهراصفهان با نام سنگبری درخشان و کارخانه بعدی درسال1370درمنطقه صنعتی محمودآباد با نام نگین سنگ کریمی وکارخانه بعدی درسال1383در شهرک صنعتی سگزی با نام نگین سنگ کویرانجام شد.