دسترسی سریع

تاریخچه کارخانه نگین سنگ کریمی

شرکت نگین سنگ کریمی

شرکت نگین سنگ کریمی واقع درشهرک صنعتی محمودآباد باقدمتی30ساله در زمینه تولید، فرآوری و صادرات سنگهای ساختمانی بایک تیم مدیریتی قوی دارای تجربه و مهارت آماده ارائه هرگونه اطلاعات درارتباط باسنگ های ساختمانی به شما مشتریان عزیز میباشد . درحال حاضر نسل سوم این تجارت فامیلی با بکارگیری تجربیات ارزشمند نسل قبلی درحال تولید و مدیریت شرکت نگین سنگ کریمی می باشند. باارزش ترین سرمایه این شرکت به روزبودن،تجربه و تخصص درزمینه تولید و صادرات سنگهای ساختمانی میباشد. تاسیس اولین کارخانه سنگبری توسط مدیران این شرکت درسال1348خیابان جی شهراصفهان با نام سنگبری درخشان و کارخانه بعدی درسال1370درمنطقه صنعتی محمودآباد با نام نگین سنگ کریمی وکارخانه بعدی درسال1383در شهرک صنعتی سگزی با نام نگین سنگ کویرانجام شد. فعالیت کلی این شرکت درزمینه استخراج بلوک از معادن سنگ های تزیینی تولید و صادرات سنگهای ساختمانی،واردات ماشین آلات وابزارسنگ واجرای پروژه های بزرگ شهری به صورت تهاتر میباشد.