دسترسی سریع
تامبل

فرآوری تامبل|دیگ تامبل|لبه ربع دایره سنگ


در فرآوری تامبل پس از آنکه سنگ در ابعاد مناسب و یا استاندارد برش خورد و ضخامت آن به صورت یکنواخت کالیبره شد سطح سنگ پیش ساب میشود و سطح سنگ به شکل صاف و شبه مات تبدیل میشود سپس سنگها درون دیگ های بزرگی و مخصوص قرار می گیرند همزمان با سنگها داخل دیگ مقدار زیادی ساچمه های مخصوص فلزی و سنگ ریزه به نسبت همدیگر مخلوط میشوند و دستگاه یک میدان دورانی بین سنگها و ساچمه ها ایجاد می کنند بعد از چندین دقیقه که بستگی به جنس سنگ و میزان توقع ما از تامبل شدن است لبه های تیز سنگ به شکل ربع دایره تبدیل شده و سطح سنگ به حالت فرسوده تبدیل میشود عموما فرآوری تامبل در چیدمان فرنچ پترن مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از سنگ تامبل بیشتر در و نمای بیرونی و داخلی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.

گالری فرآوری تامبل


اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

فرآوری های دیگری که ممکن است انتخاب کنید

فرآوری های دیگر را ببینید