دسترسی سریع
سنگ کوپ

سنگ کوپ(بلوک)


بلوک یا کوپ اصطلاحی است که به سنگهای طبیعی که از دل کوه برش داده شده و در واقع در بدنه کوه جدا میشوند گفته می شود.سنگهای که به صورت و در کارخانجات تولیدی برش داده میشوند در واقع ابتدا به صورت بلوک یا کوپ به کارخانجات منتقل میشوند بلوک ها در حالت طبیعی دارای رگه ها و شکستگیهای طبیعی مشابه جنس کوه میباشد. بلوکها در حالت نرمال به تک کوپ و دو کوپ و لاشه دسته بندی میشوند اصولا هر چقدر بلوک سالم تر و قباره تر و دارای رگه های کمتری باشد از کیفیت بهتر و قیمت بالاتری برخوردار است حداکثر وزن یک بلوک اصولا با توجه به امکان حمل و نقل و ماشین آلات برش و بارگیری آن زیر 30 تن می باشد ولی بلوک های استاندارد اصولا دارای وزنی حدود 22 تا 24 تن به صورت یک تکه و دو تکه می باشند.بلوکها بعد از برش و سایز شدن در کارخانجات سنگبری به صورت و و با انواع فرآوری های مختلف شامل : , , , , , .مورد استفاده قرار می گیرند

گالری سنگ کوپ(بلوک)


اندازه های بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا اندازه های دیگر را ببینید