دسترسی سریع
loading... ...شرکت نگین سنگ کریمی
گرانیت سفید

گرانیت سفید


گرانیت سفید در ایران با نام های فلفل نمکی یا سفید نطنز شناخته می‌شود. سنگ های گرانیتی سنگهای مستحکمی هستند و قیمت مناسبی دارند که جهت و یا و و سنگ کابینت آشپزخانه و ... استفاده میشوند. این نوع گرانیت با فرآوری های ، ، و فلیم قابل تولید می باشد.با توجه با اینکه گرانیت سفید نطنز قیمت مناسبی دارد و سنگ مستحکمی است میتواند در ساختمان استفاده شود.

گالری گرانیت سفید-

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 15 - 20
400 400 15 - 20
600 400 15 - 20
FL 600 20 - 40
FL 700 20 - 40
پله - 15 - 40
زیرپله - 15 - 20
- 50 - 150
- 20 - 150

سنگ گرانیت بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا گرانیت های دیگر را ببینید