دسترسی سریع
تراورتن بژ

تراورتن بژ


سنگ های تراورتن به صورت طبیعی دارای سوراخ ها و قلل و فرج در سطح خودشان میباشند. تراورتن بژ به دلیل رنگ آن حالتی آرام بخش به محیط اطراف خودش می دهد. جنس این نوع تراورتن بسیار مقاوم جهت کف سازی و فضاهای باز می باشد. علاوه بر آن به دلیل اینکه رنگ روشن یا سفیدی داخل این سنگ وجود ندارد کثیف شدن سطح آنها دیرتر مشخص می شود و در بلند مدت تغییر رنگ در سطح آنها وجود ندارد.

گالری تراورتن بژ


تراورتن بژ
CODE:TR-BE-1
CODE:TR-BE-1
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-PO-2
CODE:TR-BE-PO-2
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-3
CODE:TR-BE-3
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-4
CODE:TR-BE-4
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-5
CODE:TR-BE-5
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-6
CODE:TR-BE-6
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-PO-7
CODE:TR-BE-PO-7
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-TU-8
CODE:TR-BE-TU-8
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-TU-9
CODE:TR-BE-TU-9
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-10
CODE:TR-BE-10
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-11
CODE:TR-BE-11
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-12
CODE:TR-BE-12
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-13
CODE:TR-BE-13
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-TU-14
CODE:TR-BE-TU-14
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-SA-15
CODE:TR-BE-SA-15
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-BR-16
CODE:TR-BE-BR-16
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-17
CODE:TR-BE-17
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-18
CODE:TR-BE-18
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-19
CODE:TR-BE-19
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-20
CODE:TR-BE-20

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

تراورتن بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا تراورتن های دیگر را ببینید