دسترسی سریع
هوند

فرآوری هوند


در فرآوری هوند سطح سنگ یکدست اما ظاهر ماتی دارد و نور از سطح سنگ بازتاب نمیشود.سطح سنگ صیقلی شده اما با روش خاصی که فرآوری میشود سطح سنگ مات میشود و زیبای خاصی به آن میدهد.

گالری فرآوری هوند


اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

فرآوری های دیگری که ممکن است انتخاب کنید

فرآوری های دیگر را ببینید