دسترسی سریع
هوند

فرآوری هوند|سنگ مات


فرآوری هوند یکی از بهترین نوع فرآوری برای فضاهای داخل و خارج ساختمان می باشد.در فرآوری هوند ظاهر و رنگ سنگ دقیقا مشخص شده ولی هیچگونه انعکاس نوری در آن دیده نمیشود در واقع یکی از تفاوت های اصلی و فرآوری هوند در این است که در سنگ هوند شده هیچگونه انعکاس نور و براقی وجود ندارد ولی دقیقا مثل تمامی رنگ و رگه های داخلی سنگ مشخص و پیدا است و همچنین امکان سر خوردن روی سنگ با فرآوری هوند به نسبت پولیش کمتر می باشد.

گالری فرآوری هوند


اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

فرآوری های دیگری که ممکن است انتخاب کنید

فرآوری های دیگر را ببینید