دسترسی سریع
اسلب

سنگ اسلب


سنگهای ساختمانی با ابعاد بزرگتر از حد معمول ( ) را می گویند.سنگهای اسلب معمولا ابعادی بیشتر از 120*220 سانتی متر با ضخامت 2 سانتی متر هستند این ابعاد باعث میشود زیبایهای بیشتری از سنگ طبیعی به نمایش گذاشته شود. . را بوسیله اره های مخصوصی برش میدهند که سنگ کوپ را به صورت ورقه ای در می آورند که هر یک از آن ورقه ها را اسلب می نامند. سنگ اسلب میتواند با انواع فرآوری شامل: , , , تهیه شود. سنگ اسلب عموما در کف سالن های بزرگ و یا اماکن تجاری مورد استفاده قرار می گیرند که چیدمان آنها به صورت بوک مچ و بسیار زیباتر خواهد بود. تمامی سنگها شامل , , , .و ... میتوانند به صورت اسلب تهیه شوند

گالری سنگ اسلب


اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

اندازه های دیگری که ممکن است انتخاب کنید