دسترسی سریع
اسلب

سنگ اسلب|اسلب بوک مچ|اسلب فور مچ


سنگهای تولید شده با ابعاد بزرگتر از در دسته اسلب قرار می گیرند.اصولا مینیمم سایز تولیدی سنگهای اسلب 80* 80 سانتیمتر و بزرگترین سایز تولیدی 2.10*3.20 سانتیمتر می باشد البته این حداکثر سایز تولیدی است و اصولا سایز نرمال اسلبهای تولید20 ±1.70*2.70 سانتیمتری میباشد.با توجه به اینکه در روش برش اسلب، به صورت ورقهای بزرگ در ضخامت های مختلف برش داده میشود کلیه خطوط و رگه ها و نقش های طبیعی در سطح سنگ به حالت طبیعت سنگ مشخص می باشد و این موضوع زیبایی خاصی به سطح اسلب می دهد. سنگ اسلب میتواند با انواع فرآوری شامل: , , , , تهیه شود. سنگ اسلب عموما در کف سالن های بزرگ و یا اماکن تجاری مورد استفاده قرار می گیرند که چیدمان آنها به صورت بوک مچ و فورمچ بسیار زیباتر خواهد بود. تمامی سنگها شامل: , , , و ... میتوانند به صورت اسلب تهیه شوند.

گالری سنگ اسلب


اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

اندازه های دیگری که ممکن است انتخاب کنید