دسترسی سریع
loading... ...شرکت نگین سنگ کریمی
ونک

ونک لایمستون


معدن سنگ لایمستون ونک در جنوب غربی استان اصفهان واقع شده است. شرکت نگین سنگ کریمی مدیریت این معدن را به عهده دارد سنگ لایمستون ونک پس از برش و فرآوری مناسب برای استفاده در پله ها-دیوار راه پله-کف داخلی و دیوار پارکینگ است.به دلیل روشن بودن سطح سنگ لایمستون ونک در صورتی که به صورت ضد آب انتخاب شود میتواند در نمای خارجی ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.سنگ لایمستون ونک میتواند با فرآوری های مانند چرمی،صیقلی،بوش همر،تامبل،هوند،مورد استفاده قرار بگیرد.

گالری لایمستون ونک-

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

Length(mm) Width(mm) Thickness(mm)
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

سنگ لایمستون بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا لایمستون های دیگر را ببینید