دسترسی سریع
loading... ...شرکت نگین سنگ کریمی
سنگ موزاییک

سنگ موزاییک


موزاییک اصطلاحی است که در صنعت سنگ برای قطعات کوچک منظم سنگ که روی توری چسبانده می شوند به کار می روند سنگ موزاییک ایعاد مختلف و رنگهای مختلفی دارد اصولا سایز استاندارد اکثر موزایکهای سنگی تولیدی 1*30*30 سانتیمتری می باشد ولی ابعاد داخلی آن شامل سایزهای مختلفی مثل 2*2 یا 5*5 یا 10*5 یا 4*7 سانتیمتری می باشد.فینش های مختلف برای سنگهای موزاییک وجود دارد ولی رایج ترین فینش موزاییک به صورت و می باشد.

-

مصنوعات سنگی بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا مصنوعات سنگی دیگر را ببینید