دسترسی سریع
تراورتن قهوه ای

تراورتن قهوه ای


سنگ های تراورتن به صورت طبیعی دارای سوراخ ها و قلل و فرج در سطح خودشان میباشند. تراورتن قهوه ای به دلیل رنگ آن حالتی آرام بخش به محیط اطراف خودش می دهد. جنس این نوع تراورتن بسیار مقاوم جهت کف سازی و فضاهای باز می باشد. علاوه بر آن به دلیل اینکه رنگ روشن یا سفیدی داخل این سنگ وجود ندارد کثیف شدن سطح آنها دیرتر مشخص می شود و در بلند مدت تغییر رنگ در سطح آنها وجود ندارد.

گالری تراورتن قهوه ای


تراورتن قهوه ای
CODE:TR-BR-PO-1
CODE:TR-BR-PO-1
تراورتن قهوه ای
CODE:TR-BR-2
CODE:TR-BR-2
تراورتن قهوه ای
CODE:TR-BR-TU-3
CODE:TR-BR-TU-3
تراورتن قهوه ای
CODE:TR-BR-5
CODE:TR-BR-5
تراورتن قهوه ای
CODE:TR-BR-BR-6
CODE:TR-BR-BR-6
تراورتن قهوه ای
CODE:TR-BR-7
CODE:TR-BR-7
تراورتن قهوه ای
CODE:TR-BR-BR-8
CODE:TR-BR-BR-8
تراورتن قهوه ای
CODE:TR-BR-9
CODE:TR-BR-9
تراورتن قهوه ای
CODE:TR-BR-10
CODE:TR-BR-10
تراورتن قهوه ای
CODE:TR-BR-PO-11
CODE:TR-BR-PO-11
تراورتن قهوه ای
CODE:TR-BR-PO-12
CODE:TR-BR-PO-12

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

تراورتن بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا تراورتن های دیگر را ببینید