دسترسی سریع
loading... ...شرکت نگین سنگ کریمی
مرمریت هتن آباد

مرمریت هتن آباد


سنگ هتن آباد (سنگ مرمریت برنز ) یک نوع مرمریت طوسی ساده می باشد و در حالت طبیعی رنگ طوسی سطح آن کمی تیره و روشن می شود.مرمریت هتن آباد از سنگ های بدون رگه و بسیار سالم می باشد این نوع سنگ جهت پروژه‌های بزرگ – پیاده رو و کف خیابان کاربرد دارد.

گالری مرمریت هتن آباد-

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

سنگ مرمریت بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا مرمریت های دیگر را ببینید