دسترسی سریع
بوش همر

فرآوری بوش همر


در فرآوری بوش همر تغییرات قابل توجهی به شکل ظاهری سنگ داده میشود.این تغییرات به وسیله هدهای که روی آنها سری های سوزنی شکلی نصب شده روی سطح سنگ ایجاد میشوند این هدها با سرعت روی سنگ کشیده شده و باعث ایجاد ناصافی و خلل و فرج روی سطح سنگ میشوند. به گونه ای که سطح سنگ ناهموار و زبر میشود و سطح آن به صورت منظمی سوزنی میشود.دلیل اصلی فرآوری سنگ به صورت بوش همر جلوگیری از لغزندگی و سرخوردن بر روی سنگ است.این ویژگی باعث شده تا این فرآوری بیشتر در محیط های مانند ، و عمدتا به عنوان محیط های باز مورد استفاده قرار بگیرد.فرآوری بوش همر بروی سنگهای با مقاومت و استحکام بالا مانند و و ... مورد استفاده قرار می گیرد

گالری فرآوری بوش همر


اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

فرآوری های دیگری که ممکن است انتخاب کنید

فرآوری های دیگر را ببینید