دسترسی سریع
وان سنگی

وان سنگی


حمام آب گرم در وان آن هم پس از یک روز کاری خسته کننده ، یکی از بهترین حس ها در دنیاست! یکی از بهترین و طبیعی ترین جنس ها جهت ساخت وان، سنگ طبیعی می باشد. با توجه به طبیعت سنگ های طبیعی ، طرح و نقش هر وان منحصر به فرد بوده و جلوه ای خاص به فضا می دهد.همچنین این وان ها فاقد هرگونه مواد رنگی مصنوعی بوده و از این رو در اثر تماس سطح وان با آب ، دچار رنگ پریدگی نخواهند شد. علاوه بر موارد فوق، به دلیل جنس و ضخامت خود ، این وان ها گرما را به مدت بیشتری در خود نگه میدارند و همین امر سبب می شود تا در فصل سرما ، گرمای آب را بیشتر نگه دارند و سبب کاهش مصرف انرژی جهت گرم کردن اب می شوند و در فصول گرم نیز ، با خنک نگه داشتن آب ، حمام دلچسب تری را برای ما رقم میزنند. مورد دیگر اینکه با توجه به این که سنگها اصولا از دل طبیعت استخراج شده اند ، ذات طبیعی آنها با بدن هم خوانی خوبی دارد و اصولا راحتی داخل یک وان سنگی برای هر شخص بسیار آرام بخش ، دلچسب و دلپذیر است
وان سنگی
CODE:A-B-1
CODE:A-B-1
وان سنگی
CODE:A-B-2
CODE:A-B-2
وان سنگی
CODE:A-B-3
CODE:A-B-3
وان سنگی
CODE:A-B-4
CODE:A-B-4
وان سنگی
CODE:A-B-5
CODE:A-B-5
وان سنگی
CODE:A-B-6
CODE:A-B-6
وان سنگی
CODE:A-B-7
CODE:A-B-7
وان سنگی
CODE:A-B-8
CODE:A-B-8
وان سنگی
CODE:A-B-9
CODE:A-B-9
وان سنگی
CODE:A-B-10
CODE:A-B-10
وان سنگی
CODE:A-B-11
CODE:A-B-11
وان سنگی
CODE:A-B-12
CODE:A-B-12
وان سنگی
CODE:A-B-13
CODE:A-B-13
وان سنگی
CODE:A-B-14
CODE:A-B-14
وان سنگی
CODE:A-B-15
CODE:A-B-15
وان سنگی
CODE:A-B-16
CODE:A-B-16
وان سنگی
CODE:A-B-17
CODE:A-B-17
وان سنگی
CODE:A-B-18
CODE:A-B-18

مصنوعات سنگی بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا مصنوعات سنگی دیگر را ببینید