دسترسی سریع
loading... ...شرکت نگین سنگ کریمی
اشیاء سنگی

گالری مصنوعات سنگی


نقش سنگ در زندگی بشر طولی به اندازه تاریخ دارد سنگ به عنوان یکی از اصلی ترین مواد تشکیل دهنده جهان هستی همواره نقش بسزایی در ایجاد تمدن ها بر روی زمین داشته است . پاسارگاد در ایران یکی از جلوه های زیبای مصنوعات سنگی را به رخ جهانیان کشیده است و با گذر زمان هنوز برخی از این اشیاء شکوه و جلال این حکمرانی را به سراسر زمین نمایان می کند .

-

مصنوعات سنگی بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا مصنوعات سنگی دیگر را ببینید