دسترسی سریع
loading... ...شرکت نگین سنگ کریمی
اشیاء سنگی

گالری مصنوعات سنگی


سنگ یکی از پرکاربرد ترین و قدیمیترین مواد ساخت اشیاء مختلف می باشد در زمانهای قدیم از سنگ برای ساخت و سایل آشپزی مثل دیگ -هاونگ استفاده می شد ولی در زمان حال با پیشرفت دستگاههای برش و فرم دهی اشیاء زیادتری با جنس سنگ ساخته میشود بعضی از این اشیاء سنگی توسط دست و بعضی توسط ماشین آلات CNC ساخته میشوند پرطرفدار ترین اشیاء سنگی شامل گلدان سنگی- -مجسمه های سنگی و سرستون سنگی و فواره سنگی و نیمکت سنگی و میز سنگی و حیوانات ساخته شده با سنگ می باشند .

-

مصنوعات سنگی بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا مصنوعات سنگی دیگر را ببینید