دسترسی سریع
مرمریت دهبید

مرمریت دهبید


به زبان ساده سنگ دهبید نوعی سنگ مرمریت است که معدن اصلی آن در شمال استان فارس (شهرستان خرم بید) و در نزدیکی (حدود ۱۰ کیلومتری) شهر صفاشهر قرار دارد. این سنگ دارای زمینه کرم روشن و گاها همراه با رگه ها سفید می باشد معادن این سنگ قدمت زیادی در صادرات دارند نام لاتین این سنگ پوتوچینو می باشد و سالیانه مقادیر زیادی از این سنگ به صورت بلوک از ایران صادر می شود.

گالری دهبید


مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-PO-1
CODE:MA-BO-PO-1
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-PO-2
CODE:MA-BO-PO-2
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-PO-3
CODE:MA-BO-PO-3
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-PO-4
CODE:MA-BO-PO-4
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-PO-5
CODE:MA-BO-PO-5
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-PO-6
CODE:MA-BO-PO-6
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-PO-7
CODE:MA-BO-PO-7
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-8
CODE:MA-BO-8
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-9
CODE:MA-BO-9
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-10
CODE:MA-BO-10
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-11
CODE:MA-BO-11
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-12
CODE:MA-BO-12
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-13
CODE:MA-BO-13
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-PO-14
CODE:MA-BO-PO-14
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-PO-15
CODE:MA-BO-PO-15
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-PO-16
CODE:MA-BO-PO-16
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-17
CODE:MA-BO-17
مرمریت دهبید
CODE:MA-BO-PO-18
CODE:MA-BO-PO-18

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

سنگ مرمریت بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا مرمریت های دیگر را ببینید