دسترسی سریع
loading... ...شرکت نگین سنگ کریمی
گرانیت سبز
loading... ...شرکت نگین سنگ کریمی

گرانیت سبز


یکی از زیباترین و طبیعی ترین رنگهای موجود در طبیعت رنگ سبز می باشد.کشور ایران یکی از دارندگان معادن گرانیت سبز در رنگهای گرانیت سبز جنگلی-گرانیت سبز روشن و گرانیت سبز تیره و گرانیت سبز کاهوئی می باشد.گرانیت سبز سنگی مقاوم و زیبا است، قابل استفاده برای نمای بیرونی و کف ساختمان ها، این نوع گرانیت دارای خط سفید در سطح خود می باشد، انواع فلیم و گرانیت سبز را تقریباً به رنگ سبز و سفید در می آورد.

گالری گرانیت سبز-

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

سنگ گرانیت بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا گرانیت های دیگر را ببینید