دسترسی سریع
loading... ...شرکت نگین سنگ کریمی
گرانیت سبز
loading... ...شرکت نگین سنگ کریمی

گرانیت سبز


یکی از زیباترین و طبیعی ترین رنگهای موجود در طبیعت رنگ سبز می باشد.کشور ایران یکی از دارندگان معادن گرانیت سبز در رنگهای گرانیت سبز جنگلی-گرانیت سبز روشن و گرانیت سبز تیره و گرانیت سبز کاهوئی می باشد.گرانیت سبز سنگی مقاوم و زیبا است، قابل استفاده برای نمای بیرونی و کف ساختمان ها، این نوع گرانیت دارای خط سفید در سطح خود می باشد، انواع فلیم و گرانیت سبز را تقریباً به رنگ سبز و سفید در می آورد.

گالری گرانیت سبز-

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 15 - 20
400 400 15 - 20
600 400 15 - 20
FL 600 20 - 40
FL 700 20 - 40
پله - 15 - 40
زیرپله - 15 - 20
- 50 - 150
- 20 - 150

سنگ گرانیت بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا گرانیت های دیگر را ببینید