دسترسی سریع
گرانیت سبز

گرانیت سبز


گرانیت سبز سنگی مقاوم و زیبا است، قابل استفاده برای نمای بیرونی و کف ساختمان ها، این نوع گرانیت دارای خط سفید در سطح خود می باشد، انواع فلیم و سندبلاست تقریباً به رنگ سبز و سفید در می آید.

گالری گرانیت سبز


گرانیت سبز
CODE:GR-GR-PO-1
CODE:GR-GR-PO-1
گرانیت سبز
CODE:GR-GR-PO-2
CODE:GR-GR-PO-2
گرانیت سبز
CODE:GR-GR-3
CODE:GR-GR-3
گرانیت سبز
CODE:GR-GR-4
CODE:GR-GR-4
گرانیت سبز
CODE:GR-GR-5
CODE:GR-GR-5
گرانیت سبز
CODE:GR-GR-HO-6
CODE:GR-GR-HO-6
گرانیت سبز
CODE:GR-GR-BR-7
CODE:GR-GR-BR-7
گرانیت سبز
CODE:GR-GR-BLOCK-8
CODE:GR-GR-BLOCK-8
گرانیت سبز
CODE:GR-GR-BLOCK-9
CODE:GR-GR-BLOCK-9
گرانیت سبز
CODE:GR-GR-BLOCK-10
CODE:GR-GR-BLOCK-10
گرانیت سبز
CODE:GR-GR-BLOCK-11
CODE:GR-GR-BLOCK-11
گرانیت سبز
CODE:GR-GR-PO-12
CODE:GR-GR-PO-12

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

سنگ گرانیت بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا گرانیت های دیگر را ببینید