دسترسی سریع
تراورتن قرمز

تراورتن قرمز


تراورتن قرمز این نوع تراورتن که در کشورهای اروپایی با نام قرمز ثریا شناخته می‌شود دارای رنگ شاد و زیبا جهت محوطه سازی باغ و ویلا و نماهای لوکس در ساختمان می باشد. تراورتن قرمز به دو صورت موج دار و بی موج تولید می‌شود و از این تراورتن به خاطر رنگ آن می‌توان برای جداسازی قسمت های مختلف کف های داخلی ساختمان و یا محوطه حیاط به عنوان خطوط جدا کننده استفاده کرد.

گالری تراورتن قرمز


تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-PO-1
CODE:TR-RE-PO-1
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-PO-2
CODE:TR-RE-PO-2
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-BR-3
CODE:TR-RE-BR-3
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-BR-4
CODE:TR-RE-BR-4
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-PO-5
CODE:TR-RE-PO-5
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-BR-6
CODE:TR-RE-BR-6
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-BR-7
CODE:TR-RE-BR-7
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-HO-8
CODE:TR-RE-HO-8
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-TU-9
CODE:TR-RE-TU-9
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-PO-11
CODE:TR-RE-PO-11
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-TU-12
CODE:TR-RE-TU-12
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-BR-13
CODE:TR-RE-BR-13
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-14
CODE:TR-RE-14
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-TU-15
CODE:TR-RE-TU-15
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-16
CODE:TR-RE-16
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-17
CODE:TR-RE-17
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-18
CODE:TR-RE-18
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-BLOCK-19
CODE:TR-RE-BLOCK-19
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-BLOCK-20
CODE:TR-RE-BLOCK-20
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-PO-20
CODE:TR-RE-PO-21
تراورتن قرمز
Project
Project
تراورتن قرمز
Project
CODE:TR-RE-TU-22
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-23
CODE:TR-RE-23
تراورتن قرمز
CODE:TR-RE-24
CODE:TR-RE-24

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

تراورتن بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا تراورتن های دیگر را ببینید