دسترسی سریع
تراورتن زرد

تراورتن زرد


تراورتن زرد این نوع تراورتن دارای رنگ روشن زیبا برای محوطه سازی پارک ها و ویلاها می باشد، سنگ تراورتن زرد در دو شکل موج دار و بدون موج تولید می شود که به دلیل رنگی که دارد می توان از این سنگ تراورتن برای جداسازی قسمت های مختلف کف پارکینگ و یا جهت خطوط جداکننده در محوطه حیاط استفاده شود.

گالری تراورتن زرد


تراورتن زرد
CODE:TR-YE-1
CODE:CODE:TR-YE-1
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-2
CODE:TR-YE-2
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-3
CODE:TR-YE-3
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-4
CODE:TR-YE-4
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-BR-5
CODE:TR-YE-BR-5
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-BR-6
CODE:TR-YE-BR-6
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-BR-7
CODE:TR-YE-BR-7
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-TU-8
CODE:TR-YE-TU-8
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-TU-9
CODE:TR-YE-TU-9
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-10
CODE:TR-YE-10
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-11
CODE:TR-YE-11
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-12
CODE:TR-YE-12
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-PO-13
CODE:TR-YE-PO-13
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-BR-14
CODE:TR-YE-BR-14
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-AX-15
CODE:TR-YE-AX-15
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-PO-16
CODE:TR-YE-PO-16
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-BR-18
CODE:TR-YE-BR-18
تراورتن زرد
CODE:TR-YE-20
CODE:TR-YE-20

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

تراورتن بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا تراورتن های دیگر را ببینید