دسترسی سریع
مرمریت لاشتر

مرمریت لاشتر


لاشتر نام ایرانی یک مرمریت طوسی مایل به مشکی می باشد. معادن این سنگ در نزدیکی اصفهان واقع شده و بالغ بر بیش از 100 سال قدمت دارد. سنگ لاشتر دارای جذب آب بسیار پایین و از سنگ های مقاوم و بسیار محکم می باشد. نوع مرغوب این سنگ دارای رگه های سفید با عرض کم یا خطوط سفید با عرض کم و بدون سوختگی عمده در سطح سنگ می باشد این سنگ محبوبیت زیادی دربین پیمانکاران بین المللی سنگ دارد.

گالری مرمریت لاشتر


مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-HO-1
CODE:MA-PI-HO-1
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-2
CODE:MA-PI-2
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-TU-3
CODE:MA-PI-TU-3
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-BR-4
CODE:MA-PI-BR-4
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-5
CODE:MA-PI-5
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-HO-6
CODE:MA-PI-HO-6
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-7
CODE:MA-PI-7
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-8
CODE:MA-PI-8
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-9
CODE:MA-PI-9
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-10
CODE:MA-PI-10
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-11
CODE:MA-PI-11
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-12
CODE:MA-PI-12
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-13
CODE:MA-PI-13
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-14
CODE:MA-PI-14
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-15
CODE:MA-PI-15
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-16
CODE:MA-PI-16
مرمریت لاشتر
CODE:MA-PI-17
CODE:MA-PI-17
Pietra Gray
CODE:MA-PI-PO-18
CODE:MA-PI-PO-18
Pietra Gray
CODE:MA-PI-19
CODE:MA-PI-19
Pietra Gray
CODE:MA-PI-20
CODE:MA-PI-20
PitraGrey
CODE:MA-PI-SA-21
CODE:MA-PI-SA-21
PitraGrey
CODE:MA-PI-22
CODE:MA-PI-22
PitraGrey
CODE:MA-PI-23
CODE:MA-PI-23
PitraGrey
CODE:MA-PI-24
CODE:MA-PI-24
Pietra Gray
CODE:MA-PI-25
CODE:MA-PI-25
Pietra Gray
CODE:MA-PI-26
CODE:MA-PI-26
Pietra Gray
CODE:MA-PI-27
CODE:MA-PI-27
Pietra Gray
CODE:MA-PI-TU-28
CODE:MA-PI-TU-28

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

سنگ مرمریت بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا مرمریت های دیگر را ببینید