دسترسی سریع
سنگ فرش

سنگ فرش


در ایران سنگ فرش برای محوطه سازی باغ ها، ویلاها، کف و حیاط ساختمان ها بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، به همین دلیل نگین سنگ کریمی تولید کننده تخصصی سنگ فرش با ارائه اطلاعات کامل فنی و تخصصی در اختیار مشتریان جهت انتخاب صحیح انواع سنگ فرش می باشد. تیم فنی ما آماده ارسال نمونه برای هر نوع سنگ فرش فرآوری و یا مشاوره در مورد محصولات زیر جهت انتخاب صحیح نوع سنگ فرش می باشد.
Regular Cubic Paver
سنگ فرش مکعبی
سنگ فرش مکعبی
Chiseled Paver
سنگ فرش چیزل
سنگ فرش چیزل
IRRegular Paver
سنگ فرش نامنظم
سنگ فرش نامنظم
سنگ فرش تیشه ای
سنگ فرش تیشه ای
سنگ فرش تیشه ای

گالری سنگ فرش


سنگ فرش
CODE:P-CH-1
CODE:P-CH-1
سنگ فرش
CODE:P-AX-2
CODE:P-AX-2
سنگ فرش
CODE:P-CU-3
CODE:P-CU-3
سنگ فرش
CODE:P-CU-4
CODE:P-CU-4
سنگ فرش
CODE:P-TU-5
CODE:P-TU-5
سنگ فرش
CODE:P-TU-6
CODE:P-TU-6
سنگ فرش
CODE:P-PA-7
CODE:P-PA-7
سنگ فرش
CODE:P-PA-7
CODE:P-PA-7
سنگ فرش
CODE:P-CH-8
CODE:P-CH-8
سنگ فرش
CODE:P-PA-9
CODE:P-PA-9
سنگ فرش
CODE:P-PA-10
CODE:P-PA-10
سنگ فرش
CODE:P-PA-11
CODE:P-PA-11
سنگ فرش
CODE:P-PA-12
CODE:P-PA-12
سنگ فرش
CODE:P-PA-13
CODE:P-PA-13
سنگ فرش
CODE:P-PA-14
CODE:P-PA-14
سنگ فرش
CODE:P-PA-15
CODE:P-PA-15
سنگ فرش
CODE:P-PA-16
CODE:P-PA-16
سنگ فرش
CODE:P-PA-17
CODE:P-PA-17
سنگ فرش
CODE:P-PA-18
CODE:P-PA-18
سنگ فرش
CODE:P-PA-19
CODE:P-PA-19
سنگ فرش
CODE:P-PA-20
CODE:P-PA-20
سنگ فرش
CODE:P-PA-21
CODE:P-PA-21
سنگ فرش
CODE:P-PA-22
CODE:P-PA-22

سنگ های بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا سنگهای دیگر را ببینید