دسترسی سریع
تراورتن کرمی
loading... ...شرکت نگین سنگ کریمی

تراورتن کرمی


سنگ های تراورتن به صورت طبیعی دارای سوراخ ها و قلل و فرج در سطح خودشان میباشند. تراورتن کرمی به دلیل رنگ آن حالتی آرام بخش به محیط اطراف خودش می دهد. جنس این نوع تراورتن بسیار مقاوم جهت کف سازی و فضاهای باز می باشد. علاوه بر آن به دلیل اینکه رنگ روشن یا سفیدی داخل این سنگ وجود ندارد کثیف شدن سطح آنها دیرتر مشخص می شود و در بلند مدت تغییر رنگ در سطح آنها وجود ندارد. سنگ تراورتن کرم به دو صورت مج دار و بی موج که میتواند پرشده و یا پرنشده باشد در بازار عرضه می گردد.

گالری تراورتن کرمی-

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

Length(mm) Width(mm) Thickness(mm)
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

تراورتن بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا تراورتن های دیگر را ببینید