دسترسی سریع
loading... ...شرکت نگین سنگ کریمی
فرآوری اسپلیت(گیوتن)

فرآوری اسپلیت(گیوتین)


فرآوری اسپلیت یا گیوتین یک نوع فرآوری طبیعی سطح سنگ می باشد که بر اثر شکسته شدن سطح سنگ ایجاد میشود.در حالت گیوتن سطح سنگ حالت نامنظم و طبیعی پیدا کرده و جلوه ای از طبیعی بودن را برای مخاطب ایجاد می کند.

-

فرآوری های دیگری که ممکن است انتخاب کنید

فرآوری های دیگر را ببینید