دسترسی سریع
loading... ...شرکت نگین سنگ کریمی
فرآوری اسپلیت(گیوتن)

فرآوری اسپلیت(گیوتن)|حالت صخره ای سنگ


فرآوری اسپلیت یا گیوتین یک نوع فرآوری طبیعی سطح سنگ می باشد که بر اثر شکسته شدن سطح سنگ ایجاد میشود.در حالت گیوتین سطح سنگ حالت نامنظم و طبیعی پیدا کرده و جلوه ای از طبیعی بودن را برای مخاطب ایجاد می کند.یکی از راههای ایجاد سنگ اسپلیت نیمه کردن آن از ضخامت میباشد در این فرآوری سنگ حالت صخره ای یا اسپلیت و نامنظم پیدا می کند این نوع سنگ به خاطر طبیعی بودن سطح سنگ طرفداران زیادی دارد

-

فرآوری های دیگری که ممکن است انتخاب کنید

فرآوری های دیگر را ببینید