دسترسی سریع
Packing

بسته بندی


بسته بندی سنگ بویژه در حوزه صادرات از اهمیت زیادی برخوردار است و از مهمترین قسمتهای توزیع محصول است چرا که در حفظ و نگهداری سنگ حین انتقال و جابه جایی آن تاثیر به سزایی دارد.بسته بندی سنگ به روش های مختلفی انجام میشود که مهمترین هدف از بسته بندی،حفاظت از سنگ است که این عمل معمولا با استفاده از لایه های پوشاننده مانند فیبر،پلاستیک،چوب و... انجام میشود.پس از فرآوری و آماده سازی سنگ آنرا در انبار نگهداری می کنند که عواملی از قبیل گرما،سرما،ضربه،گرد و غبار ممکن است به سنگ آسیب جدی وارد کند و با توجه به اینکه حین حمل و نقل و توزیع سنگ و استفاده از ماشین آلات مختلف که برای جابه جایی و بلند کردن سنگها استفاده میشود امکان وارد شدن ضربه و سقوط سنگ وجود خواهد داشت که در صورت داشتن بسته بندی صحیح حداقل آسیب را می بیند.به طور کلی یک بسته بندی صحیح سنگ به همراه مشخصات کامل محصول علاوه بر حفاظت از سنگ می تواند نقش به سزایی در تبلیغات و جذب مشتری داشته باشد.

گالری بسته بندی


Wooden Bundle Packing
Wooden Bundle Packing
بسته بندی با محافظ چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
Packing
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
Packing
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بارگیری
بارگیری
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بارگیری
بارگیری
بارگیری
Packing
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
Iron Bundle Packing
Iron Bundle Packing
بسته بندی با محافظ آهنی
بارگیری
بارگیری
بارگیری
بارگیری
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
Wooden Bundle Packing
Wooden Bundle Packing
بسته بندی با محافظ چوبی
Wooden Bundle Packing
Wooden Bundle Packing
بسته بندی با محافظ چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
بسنه بندی با صندوق چوبی
Iron Bundle Packing
Iron Bundle Packing
بستع بندی با محافظ آهنی
بارگیری
بارگیری
بارگیری

محصولات بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

محصولات دیگر را ببینید