دسترسی سریع
تراورتن بژ

تراورتن بژ


سنگ های تراورتن به صورت طبیعی دارای سوراخ ها و قلل و فرج در سطح خودشان میباشند. تراورتن بژ به دلیل رنگ آن حالتی آرام بخش به محیط اطراف خودش می دهد. جنس این نوع تراورتن بسیار مقاوم جهت کف سازی و فضاهای باز می باشد. علاوه بر آن به دلیل اینکه رنگ روشن یا سفیدی داخل این سنگ وجود ندارد کثیف شدن سطح آنها دیرتر مشخص می شود و در بلند مدت تغییر رنگ در سطح آنها وجود ندارد.

گالری تراورتن بژ


تراورتن بژ
CODE:TR-BE-63
CODE:TR-BE-63
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-64
CODE:TR-BE-64
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-65
CODE:TR-BE-65
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-66
CODE:TR-BE-66
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-67
CODE:TR-BE-67
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-68
CODE:TR-BE-68
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-69
CODE:TR-BE-69
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-70
CODE:TR-BE-70
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-71
CODE:TR-BE-71
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-72
CODE:TR-BE-72
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-73
CODE:TR-BE-73
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-74
CODE:TR-BE-74
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-75
CODE:TR-BE-75
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-76
CODE:TR-BE-76
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-77
CODE:TR-BE-77
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-78
CODE:TR-BE-78
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-79
CODE:TR-BE-79
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-80
CODE:TR-BE-80
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-81
CODE:TR-BE-81
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-82
CODE:TR-BE-82
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-83
CODE:TR-BE-83
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-84
CODE:TR-BE-84
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-85
CODE:TR-BE-85
تراورتن بژ
CODE:TR-BE-86
CODE:TR-BE-86

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

تراورتن بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا تراورتن های دیگر را ببینید