دسترسی سریع
چرمی

فرآوری سنگ چرمی|سنگ آنتیک


فرآوری چرمی یک نوع خاصی از فرآوری های سطح سنگ میباشد هدف از ایجاد این نوع فرآوری زیبایی خاص سطح سنگ با ایجاد گودیهای طبیعی در سطح صاف سنگ می باشد.در واقع در حالت چرمی از ساینده های با حالت برس های سیمی روی سنگ استفاده می کنیم که این برس های سیمی نقاط و یا رگه های ضعیف تر سطح سنگ را تا مقدار کمی تخلیه کرده و داخل آنها را مثل سطح سنگ پولیش می دهد در حالت چرمی سوراخ ها و رگه های سطح سنگ نمایانتر شده و تا حد امکان داخل این خلل و فرج حالت و چرمی پیدا میکند.

گالری فرآوری چرمی


اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

فرآوری های دیگری که ممکن است انتخاب کنید

فرآوری های دیگر را ببینید