دسترسی سریع
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون

معدن تراورتن بژ ورتون(پترو)


منطقه ورتون در شرق اصفهان واقع شده است و معدن سنگ تراورتن بژ ورتون با نام تراورتن بژ پترو نیز نامیده میشود سنگ تراورتن پترو پس از استخراج از معدن سنگ تراورتن بژ ورتون(پترو) با انواع فرآوری شامل : , , , , , و در ابعاد , ،پترن ست , و طول آزاد مورد استفاده قرار می گیرد. تراورتن بژ ورتون بسیار مقاوم و کم سوراخ بوده و رنگ آن در زمینه کرم و بژ می باشد.
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون
(پترو)معدن تراورتن بژ ورتون

اندازه های استاندارد

تایل,اسلب,پترن ست,طول آزاد

(mm)طول (mm)عرض (mm)ضخامت
300 300 10 - 15
400 400 12 - 15
600 400 12 - 15
600 600 15 - 20
800 800 20
1000 1000 20
1200 1200 20

سنگ های بیشتری که ممکن است انتخاب کنید

لطفا سنگهای دیگر را ببینید